Onze imkervereniging levert ook  in 2019  geslaagde cursisten af voor de Basiscursus Bijenhouden.

De Basiscursus Bijenhouden 2019 voor beginnende imkers is op 28 februari 2019 met de 1e theorieles van start gegaan met 10 deelnemers.
Uiteindelijk hebben alle 10 cursisten op 12 september het eindexamen volbracht.

Na alle theorie en praktijk is dat een prachtig resultaat!
Zoals gebruikelijk zijn de diploma’s tijdens een feestelijk bijeenkomst op 13 september aan hen overhandigd.
Wij wensen hen allemaal van harte welkom bij De Heidebloem en veel succes, maar vooral ook veel plezier met het ‘imkeren’.