Digitale bijenkast

 

 

 

Tien dagen na de inspectie van mijn bijenvolk ging het volk zwermen op 6 mei 2020. En dat terwijl er tijdens de inspectie geen enkele (speel)dop was gevonden.

 

Rond 11:00 liet de zwerm van zich horen en kon ik zien hoe de wolk van naar schatting 35.000 bijen zich nestelde in een struik zo’n 10 meter van de kast op een handzame hoogte van zo’n 2 meter.

 

Nu hebben velen van jullie het fenomeen zwermen al meegemaakt, dus daar ga ik niet verder op in. Maar wat ik wel wil delen hoe mijn Digitale Bijenkast dit geregistreerd heeft.

 

 

Figuur-1: Dagoverzicht

 

We gaan eerst kijken hoe het gewicht en de interne temperatuur verloopt op een normale dag.

 

Figuur 1 geeft het verloop van het gewicht, de interne en de externe temperatuur vanaf middernacht tot middernacht 11 april 2020. De buitentemperatuur wordt gemeten in de halfopen bijenstal waar de zon op staat. Vandaar dat de temperatuur aan de hoge kant is, maar wordt wel zo ervaren door de bijen.

 

Figuur-2: Gewicht verloop

 

Figuur 2 laat het verloop van het gewicht zien ten opzichte van het gewicht gemeten rond middernacht. Je kunt mooi zien dat de bijen rond 8 uur als de temperatuur zo’n 10 graden wordt naar buiten vliegen en gedurende de dag nectar/stuifmeel halen. Tegen de avond komen de bijen weer naar binnen en is het gewicht op deze dag toegenomen met 1,5 kg of te wel 3 potjes honing.

 

 

Figuur-3: Temperatuur verloop

 

Tenslotte laat figuur 3 het verloop van de interne temperatuur zien ten opzichte van de temperatuur gemeten rond middernacht. Opvallend is dat hoewel de buitentemperatuur verloopt van zo’n 2 graden tot 30 graden de interne kast temperatuur slechts een verloop heeft van ongeveer 1 graad. Menig kamerthermostaat thuis haalt die nauwkeurigheid niet.

 

Op de zwerm dag ziet het beeld er totaal anders uit. Zie hiervoor figuur 4.
In plaats van dat de bijen geleidelijk aan naar buiten gaan, blijven ze meer binnen totdat ze besluiten te gaan zwermen. Dan binnen 10 minuten daalt het gewicht met 4 kg wat ruwweg betekent dat er zo’n 35.000 vertrokken zijn.

 

Ook opvallend is dat de interne temperatuur rond de vertrektijd een sprong maakt van zo’n 2 graden. Dat geeft wel aan dat de bijen behoorlijk opgewonden zijn voor het zwermen!

 

 

Tenslotte wil ik u de grafieken laten zien van het zwermvolk nadat het is geschept en rond 20:30 in een broedkamer is afgeschud. Mooi is te zien dat de temperatuur oploopt tot uiteindelijk zo’n 32 graden.

 

 

 

 

Wilt u weten hoe het nu gaat met mijn 2 volken dan kunt u inloggen op mijn digitale bijenkast waarvan de website te vinden is op: www.janstruik.nl