Verslag Voortgang Slingerlocatie Reggedal e.o.

 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is dit het 2e jaar dat de vereniging Reggedal als subvereniging bij onze vereniging is aangesloten. Graag willen wij hierbij verslag doen waar de imkervereniging Reggedal mee bezig is.

 

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners meer bewust maken van het belang van biodiversiteit en duurzaamheid. Ze zouden graag meer imkers zien en ze stelden de vraag waarmee ze imkers uit de omgeving kunnen helpen om deze wens te realiseren.

 

De vereniging Bornerbroek heeft een goed voorbeeld gegeven met een slingerruimte, bijenstal en een biodiversiteitpark. Met een kleine delegatie is hieraan een bezoek gebracht en hebben ze zich laten informeren/inspireren.

 

Dit heeft geresulteerd in een toezegging van de gemeente in een gebouwtje waar de honing op een steriele manier kan worden bewerkt. Er zal door de bijvereniging actie worden ondernemen om sponsoring te zoeken voor de inrichting van het gebouw met imkergereedschappen en inventaris.

 

Een sponsor is inmiddels gevonden in het bedrijf Etherma. Dit bedrijf produceert duurzaam in verwarmingssystemen en zonnepanelen. Zij zouden graag 450 grams honingpotten als relatiegeschenk wensen waarbij ook zij mensen een bewustwordingsboodschap mee willen geven dat aansluit bij het duurzaam produceren van hun bedrijf. Bijenvereniging Reggedal zou dan ook graag 250 potjes honing (450 gr) in willen kopen a 4 euro per stuk. Deze potjes zullen doorverkocht worden aan Etherma inc een stukje extra sponsorgeld voor de inventaris van de slingerruimte.

 

Herma Truschel.

Bijenvereniging Reggedal e.o.