Bestuursleden

 

Voorzitter René Pruysers Bijenteelt leraar
     
Secretaris Erwin Lankheet Secretaris
    Ledenadministratie
    Webmaster
    Materiaalbeheer
    BijenGezondheidCoördinator NBV groep Overijssel-oost
Penningmeester   
Jan Struik
 
Lid Frans ter Huurne Koninginnenteelt
Lid Gerrit Johan Hageman  
Lid Ingrid Westendorp Coördinator evenementen
Lid Vincent Hofstede
 
     
Stalbeheerder Henk Westendorp
Stalbeheer IVN
  René Pruysers  
Stalbeheerder Gerrit Johan Hageman Stalbeheer Bijenbos
     
Bankrelatie NL30RABO0118046187   
 
K.v.k. 08152116  
     

Overzicht van alle bestuursleden sinds de oprichting in 1906 met vermelding van bijzonderheden.

               
Jaar Voorzitter Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bijzonderheden
               

2022

Rene Pruysers

Erwin Lankheet

Jan Struik

Gerrit Johan Hageman

Frans ter Huurne

Ingrid westendorp, Vincent Hofstede

Vereniging telt 117 leden. Hr. V. Hofstede neemt per 11-04-2022 zitting in het bestuur.

2021

Rene Pruysers

Erwin Lankheet

Jan Struik

Gerrit Johan Hageman

Frans ter Huurne

Ingrid westendorp, Ben van Nieuwenhuysen

Vereniging telt 101 leden.

2020

Rene Pruysers

Erwin Lankheet

Jan Struik

Gerrit Johan Hageman

Frans ter Huurne

Ingrid westendorp, Ben van Nieuwenhuysen

Vereniging telt 108 leden. Hr. J. Struik en G. J. Hageman nemen per 24-02-2020 zitting in het bestuur.

2019

Rene Pruysers

Erwin Lankheet

Arno Pasman

Mariëlle Nijhuis

Frans ter Huurne

Ingrid westendorp, Ben van Nieuwenhuysen

 Vereniging telt 111 leden.

2018

Rene Pruysers

Erwin Lankheet

Arno Pasman

Mariëlle Nijhuis

Frans ter Huurne

Ingrid westendorp, Ben van Nieuwenhuysen

Harrie afgetreden en benoemt tot erelid. Mw. I. Westendorp en Hr. B. van Nieuwenhuysen nemen per 5-03-2018 zitting in het bestuur. Vereniging telt 100 leden.

2017

Rene Pruysers

Harrie Konniger

Arno Pasman

Mariëlle Nijhuis

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Harrie onderscheiden met gouden NBV erekorfje. Mw. M Nijhuis-Nieland neemt per 6-03-2017 zitting in het bestuur.

2016

Rene Pruysers

Harrie Konniger

Arno Pasman

Vacant

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 75 leden en 213 bijenvolken Honingkeuring georganiseerd. Start JeugdOpleiding Bijenhouden. 110 jarig jubileum.

2015

Rene Pruysers

Harrie Konniger

Arno Pasman

Eric Meesters

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 59 leden. Hr. E Meesters neemt per 19-03-2015 zitting in het bestuur.

2014

Rene Pruysers

Harrie Konniger

Arno Pasman

Vacant

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 47 leden. Hr. A Pasman wordt per 27-04-2013 tot penningmeester gekozen.

2013

Rene Pruysers

Harrie Konniger

Arno de Jongh

Arno Pasman

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 35 leden. Hr. A Pasman wordt per 28-03-2013 in het bestuur gekozen. November zithoek geplaatst in bijenbos.

2012

Rene Pruysers

Harrie Konniger

Arno de Jongh

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 35 leden. Hr. R  Pruysers wordt tot voorzitter gekozen. Opening bijenleerpad

2011

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Arno de Jongh

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 32 leden.

2010

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Arno de Jongh

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 28 leden. Slingerhuur € 5.00, Stoomwassmelter huur € 5.00

2009

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Arno de Jongh

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 26 leden.

2008

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Arno de Jongh

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 23 leden.

2007

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Arno de Jongh

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Hr. N. Rutte overleden. Hr. A de Jongh wordt tot penningmeester gekozen.

2006

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 26 leden. 100 jarig jubileum.

2005

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

Erwin Lankheet

Vereniging telt 28 leden. Stalbeheerder Hr. E. Lankheet neemt zitting in het bestuur.

2004

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

  Vereniging telt 32 leden

2003

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

  Slingerhuur € 2.50

2002

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

   

2001

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

  Vereniging telt 30 leden

2000

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

Frans ter Huurne

 

Vereniging telt 28 leden. Hr. F. ter Huurne wordt per 23-03-00 in het bestuur gekozen

1999

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

F. ten Vreegelaar

  Vereniging telt 30 leden

1998

Ruud van Leeuwen

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

F. ten Vreegelaar

  Vereniging telt 32 leden. Inplanten bijenbos

1997

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Nico Rutte

Johan Vaanhold

F. ten Vreegelaar

 

Vereniging telt 30 leden. 5-2-97 is Hr. G. Elst overleden. Hr. R. van Leeuwen wordt per 11-3-97 tot voorzitter gekozen

1996

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Johan Vaanhold

F. ten Vreegelaar

 

Vereniging telt 29 leden. Hr. N. Rutte per juli '96 tot penningmeester gekozen

1995

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Johan Vaanhold

F. ten Vreegelaar

 

Vereniging telt 28 leden. Hr. J. Vaanhold wordt per 16-03-95 in het bestuur gekozen

1994

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Frits de Lange

F. ten Vreegelaar

 

Vereniging telt 29 leden. Regionale Honingkeuring. De 1e georganiseerd door “De Heidebloem”

1993

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Frits de Lange

F. ten Vreegelaar

  Vereniging telt 24 leden

1992

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Frits de Lange

F. ten Vreegelaar

  Vereniging telt 25 leden. 1e Honingkeuring

1991

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Frits de Lange

F. ten Vreegelaar

  Vereniging telt 21 leden

1990

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Frits de Lange

F. ten Vreegelaar

 

Vereniging telt 18 leden. Opening van de bijenstal in de heemtuin van het IVN

1989

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Frits de Lange

F. ten Vreegelaar

  Vereniging telt 16 leden

1988

Gerrit Elst

Harrie Konniger

Henk van der Veen

Frits de Lange

F. ten Vreegelaar

 

Vereniging telt 19 leden

1987

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

  Vereniging telt 19 leden

1986

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

  Vereniging telt 20 leden

1985

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

  Vereniging telt 23 leden

1984

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

  Vereniging telt 23 leden

1983

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

  Vereniging telt 23 leden

1982

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

  Vereniging telt 22 leden

1981

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

  Vereniging telt 23 leden

1980

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

 

Vereniging telt 23 leden en 170 bijenvolken. Film over de varoa-mijt wordt vertoont.

1979

Gerrit Koldeweid

Herman Derkman

Henk van de Veen

Harrie Konniger

J.A. Leussink

 

Vereniging telt 18 leden en krijgt een geheel nieuw bestuur. De Hr. van Hummel afgetreden en wordt benoemt tot erevoorzitter.

1978

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

   

J.A. Leussink

Gerrit Koldeweid

Vereniging telt 15 leden

1977

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

   

J.A. Leussink

Gerrit Koldeweid

Hr. A. Rozema 60 jaar lid van “De Heidebloem”

1976

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

   

J.A. Leussink

Gerrit Koldeweid

Vereniging telt 20 leden

1975

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

   

J.A. Leussink

Gerrit Koldeweid

 

1974

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

 

H. Menkehorst

J.A. Leussink

Gerrit Koldeweid

 

1973

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

 

H. Menkehorst

J.A. Leussink

Gerrit Koldeweid

Vereniging telt 20 leden

1972

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

 

H. Menkehorst

J.A. Leussink

Gerrit Koldeweid

 

1971

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

 

H. Menkehorst

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 21 leden. De heer J.W. van Hummel is 60 jaar lid.

1970

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

 

H. Menkehorst

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 19 leden. In 1969 neemt Mevr. Lantink de functie van haar man over

1969

J.W. van Hummel

Lantink-Nijhof

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

6-8-1969 is bestuurslid Aarnink overleden

1968

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

 

1967

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

 

1966

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 22 leden

1965

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 25 leden en 175 bijenvolken

1964

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

 

1963

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 31 leden

1962

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

 

1961

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 35 leden

1960

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

 

1959

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 42 leden

1958

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 42 leden. Introductie van de carnica

1957

J.W. van Hummel

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.A. Leussink

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 44 leden. Slingerhuur fl.1,00

1956

H.J. Slotman

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.W. van Hummel

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 49 leden. De heer H. Wijlens is 50 jaar lid.

1955

H.J. Slotman

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.W. van Hummel

G.A. Koldeweid

Vereniging telt 52 leden. De Aalster methode wordt geïntroduceerd

1954

H.G. van Veen

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.W. van Hummel

H.J. Slotman

Vereniging telt 59 leden. Uitstapje naar Bentheim

1953

H.G. van Veen

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.W. van Hummel

H.J. Slotman

Vereniging telt 65 leden

1952

H.G. van Veen

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.W. van Hummel

H.J. Slotman

Vereniging telt 77 leden

1951

H.G. van Veen

G.W. Lantink

 

H.H.A. Aarnink

J.W. van Hummel

H.J. Slotman

Vereniging telt 94 leden

1950

H.G. van Veen

Meijer

 

H.H.A. Aarnink

J.W. van Hummel

H.J. Slotman

 

1949

H.G. van Veen

Meijer

 

H.H.A. Aarnink

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vanwege slechte financiële positie is het salaris van de secretaris/penningmeester bepaald op fl.50,00 per jaar.

1948

H.G. van Veen

Meijer

 

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 138 leden Eerste vrouwelijke imker: mei. A.E. Voort uit Hengelo

1947

H.G. van Veen

Meijer

 

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1946

Odink

Meijer

 

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 145 leden. 40 jarig jubileum.

1945

Odink

Meijer

 

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1944

Odink

Meijer

 

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 112 leden.

1943

Odink

Meijer

 

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 90 leden. Salaris secretaris/penningmeester fl.100,00 per jaar

1942

Odink

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1941

Odink

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Toestemming gevraagd en gekregen van de VBBN voor de functie van secretaris/penningmeester

1940

Odink

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Verzoek aan de gemeente om wat aan de bijenweide te doen

1939

Odink

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1938

Odink

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Bijenmarkt te Zenderen

1937

Odink

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1936

Odink

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1935

Odink

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Vossebeld

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

1e uitstapje met een autobus naar enkele Bijenstanden in Gelderland

1934

Vossebeld

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1933

Vossebeld

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Nieuwe verenigingsslinger aangeschaft

1932

Vossebeld

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

J.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1931

Vossebeld

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1930

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Salaris secrearis/penningmeester fl.25,00 per jaar

1929

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1928

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1927

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1926

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1925

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1924

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1923

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1922

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

Bosboom

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1921

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 68 leden

1920

Te Veldhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 90 leden

1919

S. Frankenhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 82 leden en 505 bijenvolken. S. Frankenhuis verhuist naar Rijswijk

1918

S. Frankenhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 81 leden en 314 bijenvolken. Salaris secretaris/penningmeester fl.15,00 per jaar

1917

S. Frankenhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 56 leden en 296 bijenvolken. Cursus Bijenteel in Haaksbergen gegeven.

1916

S. Frankenhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 52 leden en 201 bijenvolken

1915

S. Frankenhuis

G.J. Gröneveld

G.J. Gröneveld

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Gemeente fl.15 en Dorpslandbouwvereniging fl.10 subsidie

1914

S. Frankenhuis

E.J. Rutbeek

E.J. Rutbeek

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1913

S. Frankenhuis

E.J. Rutbeek

E.J. Rutbeek

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1912

S. Frankenhuis

E.J. Rutbeek

E.J. Rutbeek

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1911

G. Molenveld

S. Frankenhuis

W van Sark

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

Vereniging telt 52 leden en 300 bijenvolken

1910

G. Molenveld

S. Frankenhuis

W van Sark

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1909

G. Molenveld

S. Frankenhuis

W van Sark

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1908

G. Molenveld

S. Frankenhuis

W van Sark

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1907

G. Molenveld

S. Frankenhuis

W van Sark

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

 

1906

G. Molenveld

S. Frankenhuis

W van Sark

J.W. Becks

H.W. van Hummel

J.H. Wijlens

29 december 1906 oprichting als subafdeling van VBBN. Vereniging telt 29 leden