Locatie Bijenbos

 

 

In het zogenaamde Bijenbos, begrensd door de Peddedijk, Hollenbergerveldweg, Groene Plasweg en een landbouwperceel, heeft de vereniging ook twee bijenstallen staan die elk plaats bieden aan 12 kasten. Het totale terrein is 5,5 hectare groot, ligt in het buitengebied van Haaksbergen en bevat vele soorten drachtplanten.

 

Voorgeschiedenis

Vroeger stond dit perceel bekend als Het Roossinksveld en bestond het uit drie delen. Vanaf de Peddedijk een hoog gedeelte met veel witzand en kuilen waar zand uit werd gehaald. Dan een weiland waarop familie Onland (Roossink) melkkoeien had lopen. Daarachter werd het moerassig met heide en struiken. Na de oorlog (1945) stond er achter de weide een keet waar mensen in woonden. Rond 1965 werd er begonnen met afgraven van het witte zand en het storten van vuilnis. Het gehele gebied heeft tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw dienst gedaan als vuilstortplaats. Eind jaren negentig van de vorige eeuw werd het gehele terrein onderhanden genomen. Midden in dit terrein werd een laagte gerealiseerd die bekleed is met een laag leem om het regenwater vast te houden en om te voorkomen dat het vuile grondwater zich mengt met het water in de poel.

 

In 1997 is een begin gemaakt met de inplant van het terrein op de 40e Nationale Boomfeestdag. Het jaar daarop werd bekeken wat de mogelijkheden zijn om op dit terrein twee bijenstallen te plaatsen voor de leden van onze vereniging. Vervolgens heeft de gemeente een vergunning aangevraagd voor de bouw van twee bijenstallen op deze locatie, is de afspraak gemaakt dat de bijenstallen in productie gaan bij Beheer en onderhoud van de gemeente en dat ze eind 2000 worden geplaatst. Door allerlei omstandigheden konden de eerste bijenkasten pas begin 2002 in de stallen geplaatst worden. Elke stal biedt plaats aan 12 kasten en iedereen die hier zijn kasten wil plaatsen moet lid zijn van “De Heidebloem” en zich houden aan de regels zoals die door de vereniging voor een verenigingsstal gelden. De bijenstallen in het Bijenbos zijn eigendom van de gemeente Haaksbergen.

 

 

De afgelopen jaren is van de totale oppervlakte nu ongeveer 1/4 deel ingeplant met bomen en struiken waaronder: Els, Diverse soorten wilgen, Hazelaar, Braam, Meidoorn, Wilde roos, Acacia, Linde, Kastanje, Tamme kastanje, Kornoelje, Wilde kers, Sleedoorn, Vuilboom, Esdoorn, Veldesdoorn , Vlier en Lijsterbes. Deze planten zijn uitstekende nectar en stuifmeelleveranciers en zullen de bijen en overige insecten van voedsel voorzien tot de eerste nachtvorst invalt.

 

In 2011 werd het plan opgevat om het Bijenbos een openbare functie te geven door de aanleg van een Bijenleerpad. Dit Bijenleerpad kan zowel door fietsers als door wandelaars worden bezocht. Het Bijenbos heeft zodoende een educatief karakter gekregen, vooral voor scholen en toeristen. Officieel werd het Bijenleerpad geopend in 2012, in het "Jaar van de Bij".