Locatie IVN

 

In de heemtuin van het IVN staat vanaf 1983 de eerste bijenstal. Daarin is plaats voor 3 kasten. Helaas zijn hiervan geen verdere gegevens meer te vinden.

 

Op 15 september 1987, tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe bestuur staat op de agenda het voorstel tot het bouwen van een bijenstal naast de heemtuin van het IVN aan het Dievelaarslaantje in het Park Groot Scholtenhagen. De vereniging neemt contact op met het bestuur van het IVN over een nieuw te bouwen bijenstal in de heemtuin van het IVN. De stal wordt gepland op een stuk grond dat naast de heemtuin ligt en nog dienst doet als hooiland voor de kinderboerderij. Ook is het de bedoeling dat dit stuk grond met houtsingel bij de heemtuin wordt aangetrokken. In het najaar van 1988 wordt de eerste opzet voor een bijenstal in het bestuur besproken en wordt gezocht naar bronnen om dit te kunnen betalen. De verenigingsstal zal de mogelijkheid bieden waar bijenkasten geplaatst kunnen worden van (toekomstige) leden bij wie dat thuis niet mogelijk is.

 

In 1988 krijgt de vereniging de toezegging om gebruik te mogen maken van een stukje grond op het Scholtenhagen, op het terrein van het IVN. De tekening van de bijenstal zijn dan ook gereed, waardoor het plan voor de zomer gerealiseerd kan worden. Van deze stal zal zeker een propagandistische invloed uitgaan en geeft het de mogelijkheden tot instructiestal. Ook wordt er dit jaar een Bijenstalcommissie in het leven geroepen

 

 

Kort verslag uit 1988 van de werkgroep Bijenstalcommissie

Het IVN-afd. Haaksbergen heeft het stuk grond naast de bestaande heemtuin van het IVN in gebruik gekregen van de Stichting Groot Scholtenhagen. Met het IVN is de overeenkomst bereikt dat onze vereniging dit stuk grond samen met het IVN gaat beheren. Dit houdt in dat wij op dit stuk grond een kleine drachtweide kunnen realiseren met daarop een bijenstal. De ontwerpen van de tuin en de stal liggen al vast en om het te kunnen realiseren is nu nog het geld en de mankracht nodig. Het geven van een cursus voor beginners kan dan ook tot de mogelijkheden behoren.

 

In 1989 wordt samen met het IVN in het voorjaar actief gewerkt aan de uitvoering van de uitbreiding van de heemtuin en de voorbereiding van de bouw van de bijenstal. Er wordt een begroting gemaakt en het totaal benodigde budget is omstreeks f 7500,-- Dit heeft geresulteerd in een toezegging van f 4500,-- van de Stichting Grasduinen en f 3000,-- van het Anjerfonds Overijssel. De tekening van de bijenstal die door de Heer Konniger is getekend wordt op een kleine opmerking na meteen goedgekeurd. Aan het eind van ’89 wordt er begonnen met het realiseren van de plannen. 

 

             

 

Het voorjaar van 1990 gaat de schop de grond in. Gerrit Elst, Harrie Konniger, Heer Konniger sr., heer Lubberdink, Freddie ten Vreegelaar, Johan Vaanhold doen het graafwerk. Johan Vaanhold doet ook al het metselwerk. Klaas van de Berg is de timmerman en maakt de spanten. Iedereen helpt mee en het netwerk van de leden met allerlei instanties doet hier uitstekend zijn werk. De pannen worden ergens bij een renovatieproject opgehaald, de deur komt van een particulier die zijn voordeur niet meer mooi vindt, de tegels in de stal konden we bij een project in Enschede ophalen, zij het niet zonder slag of stoot.

Toen we bezig waren met het inladen van die tegels hadden we binnen een paar minuten de politie naast ons staan. De omwonenden vertrouwden onze bliksemactie niet en hadden snel de politie gebeld. Maar na uitleg van waar we mee bezig waren, waren ze snel weer vertrokken. Op ons voorstel om ook even de handen uit te mouw te steken gingen ze niet op in.

 

Al met al was de bouw van de stal een voorbeeld van een prachtig geoliede actie van de “De Heidebloem” om te zien hoe zomaar op een zaterdag tenslotte daar in de heemtuin van het IVN plots een stal verrijst die plaats biedt aan 15 kasten. Met recht iets om trots op te zijn.

 

           

 

Op 16 juni 1990 is dan de officiële opening van de bijenstal. Naast de leden waren ook afgevaardigden van imkerverenigingen uit Enschede, Goor, Hengelo, Winterswijk en de imkervereniging van de ABTB uitgenodigd. Ook waren aanwezig de Heer Luttikhuis van het Hoofdbestuur van de VBBN, wethouder Van Winsen namens de gemeente, de mensen van het IVN en de Scouting. Na een openingstoespraak door de voorzitter, werd door ons oudste lid de Heer H. Konniger sr. het naamplaatje op de stal onthuld. Vervolgens namen de Heren Luttikhuis en wethouder Van Winsen nog even het woord.

Ruim een week later vindt de eerste activiteit vanuit de stal plaats, de “Open dag”, met als thema “Dichter bij Bijen”. Mede dankzij het goede weer, de enthousiaste inzet van de leden en de niet-leden is deze middag tot een succes geworden. Ook de tuin heeft de nodige aandacht gekregen. Medewerkers van de Fa. Breukers hebben belangeloos het nodige grondverzet doen plaatsvinden in het nieuwe gedeelte van de heemtuin. In het midden is een hoge bult gecreëerd, aan de oostkant over de gehele lengte een zandrug en aan de westkant twee diepere gedeeltes waar het broekbos moet verrijzen. Ook is er het nodige plantmateriaal geplant met als hoofddoel: dracht voor de bijen. We hebben hier meerdere wilgesoorten geplant, esdoorns, dwergmispels, vuilbomen, enz. In totaal zo’n 25 soorten. Van een één lid kregen we bijna een kruiwagen vol met bolgewassen. Het voorjaar daarop leek het wel een beetje een Keukenhof.

 

De cursus 1990 –1991 blijkt een schot in de roos. Niet dat het aantal leden stijgt maar ook dat de nieuwe mensen ook actief deelnemen aan de verenigingsactiviteiten. De namen van de cursisten zijn Hennie Hannink, Arno de Jongh, Dick Mensert, A. Schipper, Ans Wes, Tony Wielens en Rob Witbreuk. De nieuwe leden plaatsen hun kasten in de nieuwe stal en het aantal bijeenkomsten in de stal neemt hand over hand toe. Doordat er nu meer mensen van de stal gebruik maken, komen we haast plaatsen tekort. Er wordt dan ook een reglement voor de stal opgesteld en er wordt voor het eerst stageld gevraagd. Dick Mensert zal als eerste de functie van stalbeheerder op zich nemen. In 1991 bezoeken de basisscholen voor het eerst bijenstal en maken ze op een boeiende en spannende manier kennis met het leven der bijen. De open dag van 1991 slaat ook aan bij het publiek en we hebben weer honderden mensen mogen begroeten in onze stal. In 1993 wordt naast de bijenstal nog een openveldstal geplaatst als noodstal voor kasten en korven van de leden.

 

    

 

Wijziging heemtuin voor de bijenstal
Als we eind 2008 vanuit de bijenstal richting de tuin voor de stal kijken blijkt dat van de eerste opzet niet veel meer over is. Er staan hoge struiken voor de stal en het onkruid doet het uitstekend wat eigenlijk niet de bedoeling is. Er wordt een plan opgesteld om de tuin opnieuw in te richten. De laatste jaren is hier namelijk te weinig aan gedaan. Tevens wordt er een werkgroep opgesteld bestaande uit Harry Konniger, Tonnie Wielens, Erwin Lankheet en namens de IVN Koos Bos, Rikkie van Hout en Chris Nijhof.
Eind 2009 worden de bijenvolken uit de stal verwijdert, wordt de stal grondig onderhanden genomen, is het te veel aan overtollig groen verwijderd en zijn sommige bomen geknot. Begin 2010 wordt de tuin onderhanden genomen door een graafmachine. Ook de wal wordt opnieuw omgezet om de aanwezig boomstronken te kunnen verwijderen.
Langs de rand en rondom de bijenstal wordt een nieuw pad aangelegd bedekt met totaal 20 kuub aan houtsnippers waardoor het geheel veel overzichtelijker wordt. In de ruimte voor de stal komt laag groen voor de bijen en in het midden een superbijenboom. Als alles gereed is worden in het voorjaar de bijenvolken weer teruggeplaatst in de stal.
Onderstaande beplantingsplan werd doorgenomen met de IVN leden waarna ze, na goedkeuring, worden besteld en geplant begin maart. Onderstaande planten zijn rond de bijenstal geplant:


Bandwilg langs de lage wal van het IVN
1 jaars bloemen waaronder: Borage, phacelia enz voor de bijenstal eventueel in 4 perceel stukken
1 Super bijenboom, Euodia Hupenhensis, midden in de tuin voor de bijenstal.
Diverse mannelijke wilgen langs het wandelpad (BerijpteWilg, Grauwe wilg, Boswilg).
Struik hedera’s her en der tussen wandelpad en hekwerk.
Cotoneaster Dammeri/Horizontalis aanplanten op de nieuwe grote zandbult langs het hekwerk

 

Als het werk is afgerond kunnen wij met een goed gevoel de heemtuin weer openstellen voor het publiek. De tuin voor de stal wordt nu jaarlijks ingezaaid met eenjarige drachtplanten voor de bijen.

    

 

Open dagen
Het gebouw van het IVN, het Natuureducatief Centrum “Han Jordaan”, wordt naast het gebruik voor vergaderingen, de nieuwjaarsbrunch en informatieavonden ook gebruikt voor de jaarlijkse terugkeerende opendag op de tweede zondag van juli. Voor het jaar 2012 vond deze opendag altijd plaats op de eerste zondag van juli maar deze datum is verplaats in het Jaar van de Bij naar de tweede zondag. En sluit zodoende mooi aan bij de Landelijke Open Imkerijdag.
De activieteiten die dan zoal plaatsvinden zijn: honingslingeren, kaarsentrekken, microscopie, videovoorstellingen, bijeninformatiestands, honingrecepten, observatiekasten en verkoop van bijen producten.

Een impressie van gehouden opendagen zie onderstaande foto’s