100 jaar bestaan

 

In 2006 was het jaar 100 jaar geleden, dat de imkervereniging De Heidebloem in Haaksbergen is opgericht. De vereniging is een zelfstandige organisatie binnen de landelijke Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt in Nederland de VBBN. De landelijke vereniging is in 1897 opgericht. In 1906 is in Haaksbergen een imkervereniging opgericht, die de naam De Heidebloem kreeg. Een naam die de nauwe verwantschap aangeeft met het toen veelal nog niet ontsloten en ook nog niet in cultuur gebrachte heide- en veenlandschap. De vereniging was vooral vroeger ingebed in de agrarische gemeenschap en heeft daarnaast een sterke binding met verschillende organisaties op het gebied van milieu- en natuureducatie in Haaksbergen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

 

Dit jubileum hebben wij niet zo maar voorbij laten gaan. Het bestuur van de vereniging ontwikkelde een aantal plannen om dit bijzondere jaar luister bij te zetten. De intentie van deze plannen was om de gemeenschap van Haaksbergen en vooral de bezoekers van onze prachtige omgeving blijvend te laten meedelen in het resultaat van de plannen. Deze plannen zij erop gericht om 100 jaar imkeren in Haaksbergen in brede kring onder de aandacht te brengen in een ecologisch, historisch en maatschappelijk perspectief..

 

De plannen zijn kort samengevat:

  • Een stuk landbouwgrond van ongeveer 1 hectare, gelegen aan de Buurserbeek , net over de brug bij de Klaashuisstraat wordt machinaal bewerkt en vervolgens ingezaaid met zaaigoed van diverse drachtplanten. Hierbij moet worden gedacht aan diverse klaversoorten, korenbloem, zonnebloem, phaecelia, mosterdzaad, borachi, etc. Deze bloemenweide kan wellicht het begin vormen van een drachtbloemen ecostructuur vanaf de Buurserbeek naar het Bijenbos. En hiermee kan deze omgeving zich mogelijk ontwikkelen tot een fraai natuurgebied voor vele insectensoorten.  Deze drachtplanten zijn van onschatbare waarde voor niet alleen bijen maar voor alle insecten. En dragen daarmee in de keten weer bij aan de diversiteit van andere soorten. Met de huidige verschraling van deze voor insecten noodzakelijke biotoop, als gevolg van cultivering van landbouwgronden en huidige bewerkingsmethoden, maar ook als gevolg van de “verstening”” van tuinen en openbaar groen in ons eigen dorp, wordt het voor insecten steeds moeilijker om zich te handhaven. Een vermindering van de soortdiversiteit en het aantal per soort is helaas het gevolg. De vereniging hoopt met dit initiatief een bijdrage te leveren aan het weer terugbrengen van deze biodiversiteit.
  • Het tweede plan is om maandelijks in het lokale weekblad Rond Haaksbergen een artikel te plaatsen over 100 jaar imkeren in Haaksbergen. Tot het eind van 2006 verschijnt een artikel over het imkeren in Haaksbergen. Daarnaast worden initiatieven ontwikkeld voor plaatsing in de regionale krant Tubantia.
  • Het derde plan is om een boekje uit geven over de geschiedenis van onze vereniging waarin de cultuur historische aspecten van het imkeren in Haaksbergen worden beschreven..
  • Het vierde plan om in het Bijenbos, een buitengebied van een paar hectare in eigendom van de gemeente en door onze vereniging beheerd,  drachtbomen en struiken bij te planten. Met dit plan wordt ook hier de ecologische structuur versterkt. De aanwezige stal wordt dit jaar, nu het hekwerk gereed is, in gebruik genomen.
  • Het vijfde plan is om een fietsroute te maken langs het nieuwe drachtveld, het bijenbos en de heemtuin met bijenstal stal aan het Dievelaarslaantje. Deze route wordt bij de lokale VVV uitgegeven.
  • Het zesde plan is het realiseren van twee informatie borden. Een bij de bijenstal van het IVN en een bij de drachtplanten weide aan de Klaashuisstraat.
  • Het zevende plan hield in het organiseren van een honingkeuring van de NBV Groep Overijssel-Oost. Deze honingkeuring werd onder leiding van de NBV Groep Overijssel-Oost door de imkervereniging De Heidebloem georganiseerd op 4 november in het gebouw van de Kinderboerderij aan de Scholtenhagenweg. Er werd een programma georganiseerd voor de inzenders van de honing. Vervoer werd geregeld naar de Watermolen in Haaksbergen, waar twee gidsen een rondleiding verzorgen. Daarna naar het Dievelaarslaantje waar de stal van de vereniging is gevestigd. Na een korte rondleiding daar ging men te voet terug naar het gebouw van de Kinderboerderij. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de uitslag bekend gemaakt.

 

Deze plannen kosten toen veel geld. Daarbij werden onder andere het prins Bernhardfonds benaderd, de Rabobank de gemeente en een aantal andere organisaties. Ook werd er een beroep gedaan op de plaatselijke middenstand. Zij konden een advertentie plaatsen bij de maandelijkse artikelen in Rond Haaksbergen. Dankzij de inzet van de sponsoren en de vele leden die hieraan hebben meegeholpen werd 2006 een succes jaar.

 

De officiële receptie vond plaats op zaterdagmiddag 16 december 2006 waarbij de vereniging door de Burgemeester Lohuis werd onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

 

Onderstaand een kleine foto impressie van het jubileumjaar. Meer foto’s kunt u vinden in de betreffende fotoalbums.