Aanpassing tuin bijenstal IVN

 

 

Doordat de tuin voor de bijenstal een wat rommelige aanblik ging vertonen werd het nodig om deze plek eens een keer grondig te gaan aanpakken. Hiervoor werd er eind 2009 een werkgroep in het leven geroepen waarin ook leden van het IVN zitting namen.

 

De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

 1. Er wordt een zandpad gegraven rond de bijenstal zodat je om de stal heen kunt lopen.De afgegraven zandpaden worden voorzien van boomschors.
 2. Alle aanwezige struiken worden verwijdert uit de tuin voor de bijenstal. Ook wordt de aanwezig wal onderhanden genomen om hier de wildgroei ook uit te verwijderen.
 3. De bestrating rond de bijenstal wordt er opnieuw ingelegd. Ook wordt de bijenstal een keer schoongespoten met de hogedrukspuit.
 4. Inzaaien van drachtplanten in de vrijgekomen tuin voor de bijenstal. Hiervoor wordt een bijenmix van het bijenhuis toe gepast. Gedacht wordt aan 1 jaars bloemen waaronder: Borage, phacelia enz voor de bijenstal eventueel in 4 perceel stukken
 5. Opnieuw aanplanten van de tuin. De volgende planten hebben onze voorkeur:

  • Bandwilg langs de langs de lage wal van het IVN
  • 1 Super bijenboom, Euodia Hupenhensis, midden in de tuin voor de bijenstal.
  • Diverse mannelijke wilgen langs het wandelpad (BerijpteWilg, Grauwe wilg, Boswilg)
  • Struik hedera’s her en der tussen wandelpad en hekwerk.
  • Cotoneaster Dammeri/Horizontalis aanplanten op de nieuwe grote zandbult langs het hekwerk
  Het IVN gaat akkoord met het aanplanten mits deze niet te hoog worden
 6. De onderhoud van de bijenstal. Uit te voeren werkzaamheden
  • Schilderwerkzaamheden
  • Opruimen van de stal waaronder ook de aanwezige ladders.
  • Verwijderen van de stalen en houten kasten. Eventueel voor de liefhebber.
  • De kleine stal naast de grote stal verwijderen.
  • Terug plaatsen van het informatiebord
  • Terug plaatsen standaard ten behoeve voor de 2 raams inspectiekast.

 

Volgorde werkzaamheden:

 • IVN gaat de wal voor de bijenstal in februari bewerken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de loonwerker Beskers. De doelstelling is om de struiken van het IVN langs de wal er uit te halen en de duivels wandelstok te verwijderen die de wal heeft doorwoekerd. De IVN zorgt hiervoor.
 • Daarna wordt de grond voor de bijenstal gefreesd om de grond los te krijgen zodat de nog aanwezige wortel delen van de duivelswandelstok makkelijk zijn te verwijderen. Hiervoor zal een werkochtend worden ingeplant eind februari. Die zaterdag ochtend wordt dan tevens de kleine bijenstal verwijdert en de stronk achter de stal ingekort.
 • De volgende stap is het planten van de Super Bijenboom, bandwilgen, cotoneasters in de grote Zandwal en de struik hedera’s begin maart. Waarna de bijenmix ingezaaid kan worden.
 • Als laatste vindt de onderhoud aan en opruimen van de bijenstal plaats alsmede het terug plaatsen van het informatiebord en de standaard ten behoeve voor de 2 raams inspectiekast.
 • Eind van het jaar worden de krokussen gepoot voor de bijenstal en in de zandwal.

 

In april 2010 waren alle werkzaamheden afgerond, de struiken geplant en de drachtplanten gezaaid. De bijenstal en de tuin maken weer een frisse blik waar wij als vereniging goed mee voor de dag kunnen komen.