Logo
Wat is pollenanalyse?

Pollenanalyse van honing, ook wel stuifmeelanalyse genoemd, is een methode om de geografische en botanische oorsprong van honing vast te stellen. De analyse wordt uitgevoerd door de pollenkorrels in de honing onder een microscoop te bekijken. De pollenkorrels worden geïdentificeerd en geteld om vast te stellen welke plantensoorten de bijen hebben bezocht. De analyse van de in de honing aanwezige stuifmeelkorrels laat toe om zowel de geografische als de botanische herkomst van de honing vast te stellen. De pollen vormen in die zin als het ware het paspoort van de honing. 
Op basis van deze informatie kan worden vastgesteld waar de bijen hun nectar hebben verzameld en welke plantensoorten in de honing aanwezig zijn.
De analyse kan ook worden gebruikt om vast te stellen of er sprake is van vervuiling van de honing met bijvoorbeeld pesticiden of andere verontreinigingen.

Wat biedt de vereniging voor pollenanalyse?

In vier avonden raakt u vertrouwd  met het uitvoeren van de pollenanalyse.
De vereniging stelt hiertoe ter beschikking een microscoop. Deze microscoop kan verbonden worden met een monitor/tv zodat u het beeld van de microscoop in groot formaat kunt bestuderen.
De analyse op zich wordt klassikaal uitgevoerd, zodat ervaringen en kennis optimaal uitgewisseld kunnen worden.
Uiteraard kunt u uw eigen honing op deze wijze analyseren. Het is verrassend om te zien wat de verschillen zijn in honing die het eerst geoogst is en de honing die later in het seizoen geoogst is.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de wonderbaarlijke microwereld dan kunt u zich aanmelden  middels het contactformulier

Contact Formulier