Logo
Het oogsten

Haal de raampjes met verzegelde honing uit het volk. De verzegelde honing neemt u mee naar een ruimte waar geen bijen binnen kunnen komen. Eerst wordt nu de honing ontzegelt met behulp van een ontzegelvork en ontzegelbak. Beide zitten bij de huur in. 
De ontzegelde ramen plaatst u in de honingslinger en het slingeren kan beginnen. De honing wordt door de centrifugaal kracht tegen de binnenwand van de ketel geslingerd en kan nu via de aftapkraan uit de slinger gehaald worden. De honing gaat vanuit de slinger in de dubbele honingzeef waarna ze opgevangen wordt in een aftapvat. Wij bevelen aan om de honing eerst enige tijd te laten staan, waardoor luchtbelletjes en kleine partikeltjes raat boven komen drijven,  die u er af kunt scheppen.
Daarna kunt u de honing afvullen in potjes. Een fraai etiket maakt het compleet.

De slinger

Het spreekt voor zich dat u de slinger met zorg behandelt.
Als u de slinger leent, is deze in principe schoon. Toch doet u er goed aan de slinger eerst opnieuw schoon te maken of uit te vegen met een vochtige doek.
Na gebruik dient de slinger weer schoon teruggebracht te worden.
De slinger en toebehoren (ontzegelvork, ontzegelbak, zeef) mogen alleen met
koud water worden schoongemaakt, zodat eventuele wasresten niet kunnen smelten. Eventuele kleine restjes propolis op deslingerkorf of ontzegelbak hoeven niet verwijderd te worden.
Als de slinger voor het schoonmaken gedemonteerd wordt, dient u te letten op het kogeltje in de bodem van de slinger onder de as van de slingerkorf. Als dit kogeltje niet aanwezig is zullen de tandwielen beschadigd worden. Meld dit bij de beheerder, die heeft altijd een aantal reserve kogeltjes in voorraad.

Schade?

Mocht er ondanks alle zorg toch schade zijn ontstaan aan de slinger en/of toebehoren, dan moet u dit direct melden bij de beheerder.
De beheerder zal (in overleg met het bestuur en de gebruiker) bepalen hoe de schade wordt afgehandeld.
De kosten van reparatie kunnen geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de veroorzaker.De gebruiker mag zelf geen reparaties (laten) uitvoeren zonder overleg vooraf met de beheerder

Huren?

De slinger inclusief twee zeeven, ontzegelbak en ontzegelvork  wordt in principe voor een dag uitgeleend, tenzij anders is afgesproken.
De slingerhuur bedraagt € 5 per 1 januari 2023 .
Het is niet toegestaan om zonder overleg met de beheerder de slinger aan anderen uit te lenen.

contact