Logo

Stoomwassmelter

Bijenwas oogsten

Een ander product dat we kunnen oogsten is bijenwas. Doordat de bijenraat vervuilt raakt en steeds donkerder wordt en zelfs de cellen iets kleiner worden is het zaak dat je de raten regelmatig vernieuwd. de oude raat vervang je door nieuwe kunstraat. Met behulp van een wassmelter kunnen we de was uit de raampjes halen. Met een moderne stoomwassmelter gaat dit het beste, toch kan het ook met een zonnewassmelter.
Bij het werken met een stoomwassmelter wordt het raampje in zijn geheel in de smelter geplaatst waardoor niet alleen de was uit het raampje gaat maar tevens het raampje grondig gereinigd wordt zodat je ze meteen weer kunt gebruiken, de spandraadjes blijven zelfs heel en nieuwe kunstraat insmelten kan meteen.
In de stoomwassmelter wordt de was door verhitting met stoom vloeibaar gemaakt waarna ze gezuiverd wordt om tenslotte na afkoeling in een blok was te veranderen. Deze was kun je verkopen maar ook kun je  hiervan kunstraat gieten of persen die je weer kunt gebruiken. Artikelen als kaarsen kun je ook hiervan maken. Was verkopen aan het bijenhuis kan natuurlijk ook

De stoomwassmelter

Het spreekt voor zich dat de stoomwassmelter met zorg behandeld moet worden. Met name tijdens het transport moet er voor gezorgd worden dat de stoomwassmelter niet beschadigd kan worden.
Na gebruik dient de stoomwassmelter weer schoon teruggebracht te worden en het stoomapparaat zonder water.
De stoomwassmelter en toebehoren mogen alleen met water worden schoongemaakt.
Na het schoonmaken dienen de twee roosters schoon en weer van elkaar te zijn.

Schade?

Mocht er ondanks alle zorg toch schade zijn ontstaan aan de slinger en/of toebehoren, dan moet u dit direct melden bij de beheerder.
De beheerder zal (in overleg met het bestuur en de gebruiker) bepalen hoe de schade wordt afgehandeld.
De kosten van reparatie kunnen geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de veroorzaker.De gebruiker mag zelf geen reparaties (laten) uitvoeren zonder overleg vooraf met de beheerder

Huren?

De stoomwassmelter  inclusief het stoomapparaat  wordt in principe voor een dag uitgeleend, tenzij anders is afgesproken.
De bedraagt € 5 per 1 januari 2023 .
Het is niet toegestaan om zonder overleg met de beheerder de stoomwassmelter aan anderen uit te lenen.

Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een afspraak.

contact