Logo

Imkervereniging “de Heidebloem” beheert de stallen in de Heemtuin van het IVN en de stallen in hetBijenbos aan de Groene Plasweg.

De stallen in de Heemtuin van het IVN zijn in het bezit van de imkervereniging “De Heidebloem” en de stallen in het Bijenbos zijn eigendom van de gemeente Haaksbergen.

Het onderhoud aan de stallen gebeurt door de eigenaren van de stallen.

Het beheer van alle stallen is in handen van de Imkervereniging “De Heidebloem”.

Elk lid van de vereniging kan evenveel rechten doen gelden om zijn of haar volken in deze stallen te doen plaatsen. Indien er niet genoeg plaats is zal een evenredige verdeling plaatsvinden.

Ieder lid van de vereniging die zijn of haar volken in een der verenigingstallen plaatst dient zich op de hoogte te stellen van de stalregels en zich daar aan te houden.

Indien iemand een volk in de stal wenst te plaatsen dient hij of zij dit kenbaar te maken bij de stalbeheerder.

Het plaatsen van volken is gratis. Wel word verwacht dat eigenaren van de volken gezamenlijk de stal en de tuin voor de stal netjes houden.

In de stal mogen geen niet in gebruik zijnde materialen worden opgeslagen.
Elke geplaatste kast dient aan de binnenzijde te zijn voorzien van naam en telefoonnr.

Het is niet toegestaan in de volken van een ander te kijken. Bij geconstateerde ongeregeldheden dient men contact op te nemen met de eigenaar van de kast.

De Varroamijt dient jaarlijks te worden bestreden met de op dat moment toegestane/erkendebestrijdingsmiddelen. Bij voorkeur volgens het zogenaamde ‘’3-gangenmenu’’

Het is niet toegestaan de sleutel van de stal uit te lenen zonder toestemming van de stalbeheerder.

Als men geen gebruik meer wenst te maken van de stal, dient men de stalbeheerder hiervan in kennis te stellen en de sleutel bij de stalbeheerder in te leveren.

Bij het niet tot een overeenkomst kunnen komen tussen de gebruiker en de stalbeheerder, zal het bestuur van Imkervereniging De Heidebloem beslissen .

De stalbeheerder is: Gerrit Johan Hageman (Bijenbos aan de Groene Plasweg) Telefoon: 06 232 272 96
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.