Logo


Reglement-1906Het ontstaan van de vereniging

De imkervereniging “De Heidebloem” werd in december 1906 opgericht als een subafdeling van de landelijke Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, kortweg de VBBN. 

Klik hier voor het boekje Huishoudelijk Reglement uit 1906.

De VBBN is in 1897 opgericht en was toen nog een jonge vereniging. Als er iemand is die in de beginjaren veel voor de imkervereniging “De Heidebloem” heeft gedaan dan is dat wel de heer Sally Frankenhuis. Hij was een imker in hart en nieren. Hij heeft zich als eerste imker in Haaksbergen laten inschrijven bij de VBBN en heeft in de beginjaren “De Heidebloem” tot een bloeiende vereniging gemaakt.
In 2006 is de VBBN met een aantal andere landelijke imkers verenigingen samengegaan onder de naam Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV).  

De bijenvolken van onze leden vind je hoofdzakelijk in het buitengebied van Haaksbergen maar er staan ook bijenvolken in de bebouwde kom. Onze bijenstallen (drie stuks) zijn beschikbaar voor imkers die geen geschikte plek bij hun huis hebben.

 

Het bestuur.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

     
Voorzitter Vincent Hofstede Koninginnenteelt (Buckfast)
     
Secretaris Erwin Lankheet Secretaris
    Ledenadministratie
    Materiaalbeheer
    BijenGezondheidCoördinator NBV groep Overijssel-oost
Penningmeester   
Jan Struik Penningmeester
    Webmaster
Lid Frans ter Huurne Koninginnenteelt (Carnica)
Lid Gerrit Johan Hageman Stalbeheer Bijenbos
Lid Linda ten Elshof-Lenzen t.b.d.
Lid Mark Voskes t.b.d.
     
Stalbeheerder Henk Westendorp Stalbeheer IVN
  René Pruysers Stalbeheer IVN /  Koninginnenteelt (Buckfast)
     
     
Bankrelatie NL30RABO0118046187     
K.v.k. 08152116