Logo

Geneeskunde Koninginnegelei

 

Koninginnegelei wordt door de honingbijen geproduceerd en mag de meest omstreden bijenproduct genoemd worden. Eeuwenlang werd het als een soort: "wonderproduct" gepromoot, dat als een kostbaar goedje werd verhandeld. Toen men in staat was om de samenstelling van koninginnegelei te analyseren, bleek dat geen opzienbarende stoffen in koninginnegelei aanwezig was. Eigenlijk verschilt de samenstelling van koninginnegelei niet zoveel met die van stuifmeel.  Koninginnegelei wordt heel vaak gepropageerd als het wondermiddel voor iedere kwaal.

 

Bij een reeks proeven bleek dat Koninginnegelei verbetering gaf bij:

 • hartaanvallen
 • mensen met ouderdomskwalen (gebrek aan eetlust, vermagering, geestelijke depressie, enz…)
 • zwaarmoedigheid angstcomplexen
 • groeiproblemen (kinderen) tijdens fysische en psychische overbelasting
 • kinkhoest
 • astma

.

Koninginnegelei heeft gunstige resultaten bij:

 • vermoeidheid
 • bronchitis
 • migraine
 • maagaandoeningen
 • maagzweer aan de 12 vingerige darm
 • galaandoeningen
 • slechte spijsvertering en zenuwzwakte
 • oefent goede invloed uit op aderverkalking  angina pectoris, zweren, bloedarmoede, neerslachtigheid en zwakte

.
Bij sterke ondervoeding komt men sneller toe aan gewichtsvermeerdering met daarnaast een toename van
de vitaliteit, eetlust en een verbetering van de algemene toestand. Koninginnegelei werd ingebracht via een injectie ( 20 mgr. per keer) en veelvuldig herhaald. Toediening kan ook via de mond

Andere proeven bij weefselatrofie, huidziekten en bij klierstoornissen, wijzen op de vele toepassingsterreinen van de gelei. Hetzij als therapie, hetzij ondersteunen.

Interessant om te vermelden is tevens de sterke antiseptische werking. De antibiotische eigenschappen
met een vernietigende werking op o.m. de bacil van Koch (TBC), tyfusbacil en deze van enterocolitis.

Meestal wordt gedurende een aantal weken een kuur gedaan. De normale dagdosis overschrijdt zelden
de 100 mg. Een goede combinatie zijn pollen met Koninginnegelei in een verhouding van 10 op 1. Ook honing met Koninginnegelei is zeer goed in een verhouding van 1 a 2 gr. Koninginnegelei op 250 gram honing. Men laat de honing of stuifmeel met de Koninginnegelei op de tong smelten.

 

DISCLAIMER:

Hierna worden enkele geneeskundige toepassingen van Koninginnegelei beschreven. Ga niet zelf experimenteren maar raadpleeg vooraf altijd een arts. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade door gebruik van onderstaande informatie/gegevens.
 

Aderverkalking

Patiënten die behandelt werden met Koninginnegelei het de gelei een opwekkende en versterkende invloed op de patiënten met een hypotonisch ziektebeeld. Verbetering trad op van de algemene toestand en vermindering van de reacties van de bloedvaten, alsook een algemene regulering van de bloeddruk.


Astma

Gebruik van Koninginnegelei kan er zorg voor dragen dat de astma aanvallen verminderen of minder ernstig van aard worden.


Eetlustherstellend

Dat Koninginnegelei een regulerende werking heeft op de eetlust mag opmerkelijk genoemd worden. Inname van Koninginnegelei (vermengd met honing) houdt n.l. het bloedsuikerspiegel op peil, waardoor juist eetlust wordt getemperd. De eetlustopwekkende werking is het gevolg van het versterken van het zenuwgestel. Het gaat hier voornamelijk om een onderdrukte eetlust. Mensen die aan anorexia nervosa leiden, doen er goed aan regelmatig een Koninginnegelei kuur te volgen.


Hart en vaatziekten

Hart en vaatziekten worden gunstig beïnvloed door enerzijds de hormonale werking maar ook onrechtstreeks door een verhoogde weerstand van het zenuwstelsel.
Koninginnegelei is hier een belangrijke factor ter ondersteuning van een totaaltherapie, waarbij risicofactoren zoals, overgewicht, roken stress, enz, eerst geëlimineerd dienden te worden.


Hoge bloeddruk of lage bloeddruk

Het gebruik van Koninginnegelei doet de bloeddruk normaliseren. D.w.z. dat te hoge bloeddruk zal dalen en te lage bloeddruk zal stijgen. De juiste werking van het normalisatieproces is (nog) niet aangetoond.


Huidkwalen

Koninginnegelei maakt de huid zacht en fijn. Bij verschillende huidkwalen is het gebruik van Koninginnegelei verantwoord. Het gebruik van Koninginnegelei die verwerkt is huidcrèmes en huidzalfjes kan, in geval van huidaandoeningen, heel nuttig zijn. In de huidkliniek van Safarik (Slowakije) werden verschillende patiënten met wratten behandeld met een zalf die 1% Koninginnegelei bevatte. Ook werden gevallen van Lupus behandeld. Hier werd gebruik gemaakt van een zalf bestaande uit honing en Koninginnegelei. Na 3 maanden waren er geen sporen meer zichtbaar.


Invloed op de groei

De verklaring waarom bijenkoninginnen groter zijn dan de werksters, hier qua (groei)ontwikkeling 5 dagen sneller over doen dan de werksters, is door dr. Remy Chauvin onderzocht. Hij isoleerde een groeifactor uit Koninginnegelei. Ook voor kinderen kan Koninginnegelei de groei gunstig beïnvloeden. Toch zullen groeiafwijkingen in de regel vrij moeilijk te behandelen zijn.


Nerveusheid

Koninginnegelei kan met succes gebruikt worden om verzwakte zenuwen of om depressies te boven te komen. Vanzelfsprekend dient men naast het gebruik van Koninginnegelei ook andere therapieën te volgen.


Maagzweer en zweer aan de twaalfvingerige darm

In combinatie met honingconsumptie worden gunstige resultaten behaald om dergelijke zweren te genezen. Ook hier mag gesteld worden dat versterken van het zenuwstelsel een grote rol speelt.


Ondersteuning van de geslachtsfuncties

Koninginnegelei brengt bij bepaalde patiënten een verbetering van de geslachtsfuncties (potentie) tot stand. Vooral wanneer deze achteruit zijn gegaan vanwege de leeftijd of door andere oorzaken. De vraag is of dit effect het gevolg is van de algemene opwekkende werking, die zich vooral manifesteert als er sprake is van vermoeidheid of dat het een indirect gevolg is van de invloed van de psyche, aangezien het gevoel van euforie en een grotere zelfvertrouwen een gunstige invloed hebben op de potentie, wanneer de afname ervan haar oorsprong vindt in een psychische stoornis, al was het valleen maar de vrees om te kort te schieten. Het schijnt echter dat Koninginnegelei soms de potentie via een andere, meer rechtstreekse weg kan doen toenemen.


Ouderdom

Een regelmatige kuur van 20 dagen met Koninginnegelei, zal veel bejaarden goed doen. Onderzoek bij deze groep mensen heeft aangetoond dat normalisering van bloeddruk, meer eetlust, verbeterde slaap en gemoedstoestand en versterking van de algemene toestand tot de resultaten behoren.


Overgang

Bij gebruik zien we een gunstige invloed bij vrouwen in de overgangsjaren, bij een hormonale omschakeling.


Stress

Koninginnegelei Vvrhoogt de weerstand tegen stress en men blijft langer in conditie


Suikerziekte

Talrijke artsen hebben kunnen vaststellen dat ca. 3 uur na het innemen van een dosis Koninginnegelei een daling van 33% van het suikergehalte in het bloed kon worden aangetoond. Koninginnegelei is beslist een geschikt ondersteuningsmedicijn in de strijd tegen suikerziekten.


Toediening bij zuigelingen

Allereerst dient gesteld te worden dat Koninginnegelei nimmer in combinatie met honing aan zuigelingen moet worden toegediend. Dit heeft te maken dat bij baby's de maagdarmflora nog niet voldoende is ontwikkeld zodat het gebruik van honing tot bepaalde (botulisme) vergiftiging kan leiden. Verschillende Europese artsen hebben baby's en peuters succesvol met Koninginnegelei behandeld. Het betreft hier o.a. het opheffen van verteringsproblemen, verbetering van bloedsamenstelling / bloedsuikerspiegel en verbetering van gewichtstoename.


Verlaging Cholesterolgehalte

Cholesterol wordt door de lever gevormd. Bij een te hoog cholesterolgehalte speelt de vloeibaarheid van cholesterol een belangrijke rol. Indien het cholesterol vloeibaar blijft, bestaat er weinig kans dat het in de aderwanden gaat vastzetten en ophopen. Koninginnegelei bevordert waarschijnlijk de leverwerking en op het vloeibaar houden van het cholesterol. Ondanks de talrijke gevallen waarbij Koninginnegelei gunstige invloed heeft gehad op het cholesterolgehalte, speelt de algehele levenswijze een grote rol