Logo

Koningin merken:
Als je een koningin wilt merken met behulp van zo'n doorzichtig plastic hulsje, dan gebeurt het vaak dat de koningin niet naar boven wil lopen. Hou in dat geval een stuk wit papier bij de hand. Schuif dat onder het buisje. De koningin loopt dan vrijwel onmiddellijk omhoog

Schoonlikken door de bijen:
Nadat het voer op is, halen je de kegel of het schotje weg uit de voerbak en laat je de bijen de voerbak schoonlikken. Dat scheelt een hoop schimmel en schoonmaakwerk.

Schoonmaken:
Voor het schoonkrabben van ramen en kastmateriaal gebruiken kun je naast een aardappelschilmesje een zogenaamd 'huisje', een driehoekige verfkrabber gebruiken.

Spaarkasten:
Als je spaarkasten op plastic Nicot-bodems hebt staan, dan kun je twee haakse 'kastplankdragertjes' aan de achterkant monteren. De kast kan dan niet meer van de bodem afschuiven.

Ook bij een normale bodem van een spaarkast kun je het muizenrooster van Nicot gebruiken. Zet ze vast met twee elastieken koorden die aan de achterkant van de kast bij elkaar worden gehouden met een 'koordstopper', zoals je die onderaan een jack hebt zitten.

Voeren:
Plak met plakband een plastic vierkantje - bijvoorbeeld uitgeknipt uit een oÍ ander hoesje - met in het midden een gat, onder een grote voerbak van 5 liter. De bijen kunnen nu niet meer in de holte komen om die vervolgens met propolis en was te behandelen. Dat scheelt weer schoonmaakwerk.

Zwermlokkasten
Een uitvliegende bijenzwerm is een van de meest fascinerende verschijnselen in de imkerij. Ondanks de meest geavanceerde zwermverhinderingsmethoden zal dit toch regelmatig voorkomen.
Als zwermen niet geschept worden en zij geen passende behuizing vinden, zullen zij te gronde gaan.

De eisen waaraan een nieuwe bijenwoning moet voldoen. Voor zoekende speurbijen zijn de volgende punten van belang:

1    Inhoud. Meest ideaal is 30-40 liter (minimaal 2 l). Inhoud 10 raams broedkamer (Spaar- of Simplexkast)  is 33 l. 6 raams kast is 20 l.
2    De grootte van het vlieggat. Ideale oppervlakte: 10-15 cm2  (d.w.z. de diameter van een rond vlieggat: 32-40 cm).
3    De plaats van het vlieggat. Deze moet laag in de kast zijn.
4    De vorm van het vlieggat, rond of rechthoekig, is niet van belang. Bevestig wel in een rond vlieggat een spijker om vogels buiten te sluiten.
5    Richting van het vlieggat:  Zuid tot Oost.
6    Hoogte van het vlieggat boven de grond: Liefst 2 m of hoger.
7    Aanwezigheid van uitgebouwde broedraat, liefst donker.
8    Plaatsing in de schaduw. Wel goed zichtbaar en aanvliegbaar.

In Evert Jan’s lokkasten passen 10 standaard broedramen.
Aanvankelijk hing hij alleen ramen met kunstraat in. Dat bleek niet te werken. Bovendien waren de kunstraten na een paar maanden zomerwarmte kromgetrokken en onbruikbaar geworden. Tenminste 1 uitgebouwde oude broedraat blijkt van essentieel belang. Zijn opstelling is nu: 1 oude raat, links en rechts ervan een raam met kunstraat. Verder aangevuld met ramen met een klein houten stripje geklemd in de zaagspleet. Meestal nog een verkleinblok, zodat de kast met 9 ramen gevuld is.
Verder moet de kast naar propolis ruiken. Een oude broedkamer voldoet daarom uitstekend. Bij nieuwe (lok)kasten behandelt hij de binnenwanden met een oplossing van propolisresten en alcohol 70 % ( verkrijgbaar bij de drogist). Na goed schudden ontstaat een tinctuur waarmee de wanden en de omgeving van het vlieggat "geverfd" worden. Na verdamping van de alcohol blijft een geelbruin laagje achter, dat aangenaam geurt en voor de bijen onweerstaanbaar is. Verder zijn diverse lokmiddelen te overwegen. Heel bruikbaar is Lemon Grass Oil  (drogist). De geur ervan doet denken aan die van het "hier moet je zijn" feromoon, dat tijdens het stertselen door de Nasonov-klier wordt afgescheiden. Met een wattenstaafje een paar druppels aanstippen op de toplatten. Vooral niet te veel, anders werkt het als een repellent!  Het staafje wordt daarna in een plastic zip-bag zakje gedaan. Dat voor 3/4 wordt afgesloten en achter in de kast wordt gelegd. Hieruit komt de geur geleidelijk en over een langere periode vrij.

Het is boeiend de eerste speurbijen te zien voorspelen voor de lokkast en ze in en uit te zien gaan. Aanvankelijk zullen het er enkelen zijn. In de dagen erna volgen er meer, tot een aantal van ongeveer 15-20 is bereikt. Daarna komt binnen 24 u de zwerm af.
Na het intrekken van de zwerm in de kast, kan men deze dezelfde avond verplaatsen (zelfs over korte afstand). De volgende paar dagen zullen nog enkele tientallen bijen rondvliegen, maar deze verdwijnen snel.


Zwermlokkast
In mei-juni 2016 waren de lokkasten die geplaatst waren in de gevel van zijn bijenstal 4x succesvol (zie foto's). Hoogte vlieggat 210 cm, richting 110 graden, Oost-Zuid-Oost,  

Het wel eens gehoorde bezwaar dat het gebruik van lokkasten niet correct zou zijn, omdat hierdoor andermans bijen aangezet zouden worden tot zwermen, snijdt natuurlijk geen hout. Honingbijen besluiten niet om te gaan zwermen, omdat ergens een passende behuizing aanwezig is. Zij hebben er totaal andere redenen voor en gaan pas op zoek, als de zwermplannen al ver gevorderd zijn.

In vroeger tijden werd uitsluitend de korfimkerij bedreven. Het jaarlijks vergroten van het aantal volken door het
zwermen te stimuleren (d.m.v. te kleine korven) was daarbij van essentieel belang.
Als enige bron van zoetstof en bijenwas (voor altaarkaarsen), was de bijenhouderij uiterst belangrijk. Op het stelen van bijenvolken, of het zich illegaal toe-eigenen van een zwerm , stonden strenge en wrede straffen.
Met de latere komst van goedkopere alternatieven, zoals riet- en bietsuiker en stearine en ook de veranderde bedrijfsvoering door de introductie van de losse bouw (kasten) vervaagde deze noodzaak tot strikte regelgeving.
Een interessant artikel op dit gebied is: "Juridische aspecten van het bijenhouden", van Mr. A.H. de Wilde, jurist en hobby-imker.

Een zwerm die vandaag de dag aan onze aandacht ontsnapt, die niet geschept en niet geclaimd wordt, zal verdwijnen en mede door het gebrek aan nestgelegenheden (holle bomen zijn in onze bossen nauwelijks meer te vinden) meestal te gronde gaan.

Een oude broedbak (uiteraard met dakplaat, bodem en vlieggat) in de buurt van de bijenstand en ingericht als hierboven beschreven, zal zo'n zwerm onderdak kunnen bieden.
Bovendien kan het voorspelen van scout-bijen als signaal dienen dat er binnen enkele dagen een zwerm kan afkomen.

Bron: Evert Jan van Tongeren