Logo
Hoe wordt u lid (donateur) van onze vereniging?

Er zijn twee paden om donateur van onze vereniging te worden.Pad 1: Via het lidmaatschap van de NBV. 

U kun zich aanmelden als lid van de Nederlandse Bijen Vereniging (NBV). Het NBV-lidmaatschap kent verschillende vormen. Hieronder de hoogte van de contributie voor het hele jaar 2023.  Zie ook https://www.bijenhouders.nl/over-de-nbv/lidmaatschap   .

Leden binnenland  € 62,50
Europese leden en leden buiten Europa € 75,
Jeugdleden € 31,25 
Gezinsleden € 31,25 
Deelnemers Basiscursus Bijenhouden € 0,- Gedurende het cursusjaar

Het contributie bedrag vermeldt in de tabel is voor het lidmaatschap van de NBV. Indien u zich daarnaast aansluit bij onze vereniging dan wordt door de NBV daarvoor apart contributie in rekening gebracht. Dit is €15 voor 2023. De NBV draagt deze contributie aan ons af.
Deelnemers aan de basiscursus Bijenhouden zijn gedurende het cursusjaar gratis lid van de NBV. De cursusdocent zorgt ervoor dat uw gegevens bij de NBV bekend worden. Na het cursusjaar beeïndigdt NBV automatisch het lidmaatschap van de NBV, tenzij u (rechtstreeks of via uw bijenteeltleraar) vóór 1 december laat weten lid te willen blijven. Cursisten kunnen slechts éénmaal gebruik maken van het gratis lidmaatschapsjaar. 

Pad 2: Geen lid van de NBV maar wel donateur van onze vereniging.

Door middel van het desbetreffende contactformulier kun u zich aanmelden als donateur van onze vereniging.
Ook in dit geval is voor 2023 is de contributie €15. 

Wat biedt het Donateurschap u? 

Als u donateur van onze vereniging bent dan:

  • Steunt u ons in het behouden van de honingbij en zijn natuur.
  • Heeft u recht op de diverse diensten die onze vereniging biedt:
  • Deelname aan het Doppenproject
  • Deelname aan diverse cursussen
  • Gebruik maken van onze bijenstallen
  • Het huren van spullen
  • Ondersteuning door onze bijengezondheid coördinator
  • Ondersteuning door onze ervaren imkers
  • Deelname aan sociale activiteiten

Let op:
Heeft u zich aangemeld voor de basiscursus Imkeren? Dan hoeft u zich niet als 'nieuw lid' aan te melden. De NBV ontvangt via de cursuswebsite uw gegevens. Gedurende het basiscursusjaar bent u gratis lid van de NBV